ฉันสามารถแจ้งรับ Bitcoin Gold ได้ถึงเมื่อไร?

coins.co.th Support -

Coins.co.th อนุญาตให้ลูกค้าของเราสามารถทำการแจ้งยืนยันรับสิทธิ์การรับ Bitcoin Gold ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 15 สิงหาคม 2561 โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้ทำการแจ้งรับสิทธิ์เข้ามาตามช่องทางที่กำหนดไว้เท่านั้น

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ