ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีสิทธิ์รับ BTG ได้?

coins.co.th Support -

หากคุณได้รับข้อความโดยตรงจากทางเรา คุณก็นับเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับบิทคอยน์โกลด์ในครั้งนี้ เนื่องจากคุณมีจำนวน BTG เกินกว่าค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 35 บาท หากคุณไม่ได้รับข้อความจากทางเรา ก็หมายความว่าคุณนั้นไม่ได้มียอดจำนวนบิทคอยน์เพียงพอในกระเป๋าของคุณ  ณ วันและเวลาที่เกิดการแยกตัวของเครือข่ายบิทคอยน์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ