ทำไม Coins.co.th จึงไม่แปลงค่า BTG เป็น BTC เหมือนกับครั้งที่มีการแยกตัวของ BCH?

coins.co.th Support -

เนื่องจากราคาของสกุลเงินดิจิตอลนั้นมีความผันผวนเป็นอย่างมาก Coins.co.th ได้ตัดสินใจที่จะไม่เลือกใช้ราคาใดราคาหนึ่งเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเรา คุณจะได้รับจำนวน BTG ตามจำนวน BTC ที่คุณมีอยู่ ณ เวลาของการแยกตัวเมื่อเดือนตุลาคมปี 2560 ที่ผานมา และจะสามารถเลือกที่จะแปลงค่า BTG ที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitcoin Gold คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Bitcoin Gold Organization

 

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ