เอกสารยืนยันตัวตนใดบ้างที่ได้รับการยอมรับสำหรับกระบวนการตรวจสอบ?