วิธีการโอนบิทคอยน์ อย่างละเอียด

Coins.co.th Support -

 

1. จากหน้า 'กระเป๋าสตางค์ของฉัน': 

2. เลือก 'ส่งบิทคอยน์' บริเวณกล่องตามรูปนี้:

 TH_transfer_1_-_Copy.jpg
 
 
 
3. กรุณากรอกข้อมูลข้อมูลการโอน
     
TH_transfer_2_-_Copy.jpg
 
    3.1. จำนวนบิทคอยน์ที่ท่านต้องการโอน
    3.2. ที่อยู่กระเป๋าปลายทางที่ท่านต้องการโอน 
            * หากกระเป๋าปลายทางเป็นของ Coins สามารถใส่ Email, Phone number  หรือ Facebook ได้เช่นกัน
    3.3. โปรดระบุเหตุของการโอน จากนั้นเลือก 'ทำต่อ'
 
ตัวอย่างดังรูปนี้: 
 
TH_transfer_3_-_Copy.jpg
 
 
 
4. สำหรับกระเป๋าปลายทางภายนอกโปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอนอีกครั้ง 
 
TH_transfer_6.jpg
 
  • ค่าธรรมเนียมการโอนของท่านจะถูกหักจากยอดเงินที่เหลือในกระเป๋าของท่าน จากนั้นเลือก 'ทำต่อ'
 
ยกตัวอย่างเช่น: หากท่านต้องการโอนจำนวน 1 บิทคอยน์ และเลือกค่าธรรมเนียมต่ำ (Low = 0.0006) ท่านจะต้องมีบิทคอยน์เหลือในกระเป๋าไม่รวมจำนวนที่โอนอย่างน้อย 0.0006

 
5. โปรดตรวจสอบข้อมูลการโอนให้ถี่ถ้วนอีกครั้งเนื่องจากรายการโอนทุกรายการไม่สามารถยกเลิกได้
  • จากนั้นกรอกรหัสจากแอพพลิเคชั่นหากท่านได้ติดตั้ง 'การยืนยันสองขั้นตอน' และกด 'ส่งบิทคอยน์'
 
TH_transfer_4.jpg
 
  • หากคุณไม่ได้ทำการติดตั้งรหัสผ่านขั้นที่สอง หรือ 2FA ทางระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันผ่านทาง sms หรือ อีเมล
 
6. หากท่านได้ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 
TH_transfer_5.jpg
 
 
  • หากท่านได้โอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดตรวจสอบสถานะการโอนที่หน้า 'กระเป๋าสตางค์ของฉัน' โดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับ blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ประมวลรายการโอนบิทคอยน์ของทั่วโลกโดยปกติแล้วรายการจะต้องมีการยืนยัน (confirm) โดย nodes ทั่วโลกแต่ละการยืนยันเราจะเรียกว่า บล็อค (block)โดยหนึ่งบล็อคจะใช้เวลายืนยัน 1-3 ชม. และโดยเฉลี่ยจะต้องยืนยันเป็นจำนวน 6 บล็อคด้วยกันก่อนรายการนั้นจะสำเร็จ (ทั้งนี้ในบางกรณีอาจจะต้องยืนยันมากหรือน้อยกว่า 6 บล็อคขึ้นอยู่กับกระเป๋าปลายหรือต้น และ จำนวนรายการในขณะนั้นอีกที)

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line