การแยกตัวของบิทคอยน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและบัญชี Coins.co.th ของคุณ

Coins.co.th Support -

ประกาศฉบับย่อจาก Coins.co.th

  • การพัฒนาเครือข่ายบิทคอยน์ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้อาจทำให้เกิดการแยกตัว ซึ่งจะทำให้มี บิทคอยน์ (BTC) และบิทคอยน์แคช (BCH)
  • บิทคอยน์ของลูกค้าในกระเป๋าของ Coins.co.th จะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้
  • Coins.co.th จะไม่รองรับ บิทคอยน์แคช (BCH) ฉะนั้นกระเป๋าเงินที่มีบิทคอยน์ (BTC) ในระหว่างที่เกิดการแยกตัวจะไม่ได้รับ บิทคอยน์แคช (BCH) แต่อย่างใด
  • หากลูกค้าต้องการที่จะได้รับบิทคอยน์แคช (BCH) ลูกค้าจะต้องโอนบิทคอยน์ (BTC)ออกจากกระเป๋าก่อนเวลา 06:00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม
  • บริการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและรับบิทคอยน์ จะถูกระงับตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม
  • บริการการส่งออกบิทคอยน์จะถูกระงับชั่วคราวตั้งแต่เวลา 06:00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม
  • การระงับการให้บริการชั่วคราวนี้จะมีจนถึงเวลาที่ทางบริษัทเห็นว่าเงินทุนของลูกค้านั้นจะสามารถกลับไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย

 

ประกาศฉบับเต็ม

 

เรียนลูกค้า Coins.co.th

เนื่องจากการปรับปรุงเครือข่ายของบิทคอยน์ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคมนั้นใกล้เข้ามา ทางบริษัทประสงค์ที่จะเรียนให้ลูกค้าทราบถึงแผนการรับมือต่อเหตุการณ์ดังกล่าวของ  Coins.co.th ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องรักษาความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า และทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบิทคอยน์ (BTC) ของลูกค้าที่อยู่ใน Coins.co.th จะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปรับปรุงขยายเครือข่ายของบิทคอยน์ครั้งนี้

ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นนี้ได้ที่นี่ ทั้งนี้ สถานการณ์มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแยกตัวในเครือข่ายของบิทคอยน์อันจะมีผลทำให้เกิดบล็อคเชนที่สอง เรียกว่า “บิทคอยน์แคช (BCH)” อันจะเป็นสกุลเงินที่แยกออกจากบิทคอยน์ (BTC)  ทาง Coins.co.th ไม่มีแผนที่จะรองรับ บิทคอยน์แคช (BCH) ในขณะนี้ อันหมายความว่าลูกค้าที่มีบิทคอยน์ในกระเป๋าของ Coins.co.th ในระหว่างและภายหลังการแยกตัวจะไม่ได้รับเงินในสกุลบิทคอยน์แคช และจะไม่สามารถส่งหรือรับสกุลเงินดังกล่าวได้แต่อย่างใด

ทางบริษัทเห็นว่าการแยกตัวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการยอมรับโดยกว้างจากคนในวงการเป็นเสมือนการแยกตัวทางเครือข่ายที่เป็นการเกิดของสกุลเงินทางเลือก ซึ่งไม่ใช่สกุลบิทคอยน์แต่อย่างใด ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงว่าสกุลเงินที่แยกออกมานั้นจะมีกำลังขุดมากน้อยเพียงใด ความเห็นของบริษัทเป็นเพียงอีกหนึ่งความเห็นท่ามกลางอีกหลากหลายความเห็น หากแต่ความเห็นนี้นั้นตรงกับมุมมองของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์อื่นๆส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

Coins.co.th ไม่มีแผนที่จะรองรับ บิทคอยน์แคช (BCH) ในขณะนี้แต่อย่างใด ฉะนั้น หากลูกค้าต้องการที่จะทำธุรกรรมผ่าน บิทคอยน์แคช (BCH) จะต้องส่งบิทคอยน์ที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินของ  Coins.co.th ออกไปกระเป๋าเงินอื่นๆก่อนเวลา 06:00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม พ.. 2560  (เวลาประเทศไทย)

บริการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและรับบิทคอยน์ จะถูกระงับตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  และบริการส่งออกบิทคอยน์จะถูกระงับชั่วคราวตั้งแต่เวลา 06:00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทุกบริการจะกลับมาใช้ได้ตามปกติอีกครั้งเมื่อทีมงานของบริษัทเห็นว่าเงินทุนของลูกค้านั้นจะสามารถกลับไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย

ทางบริษัทจะติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลงทางเครือข่ายของบิทคอยน์อย่างใกล้ชิด โดยหากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อทางบริษัทได้ ทั้งนี้หากมีรายงานความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าใดๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที

 

ด้วยความเคารพ

ทีมงาน Coins.co.th

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line