คำแนะนำในการใช้บริการ

Coins.co.th Support -

ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการ coins.co.th

เราขอเรียนให้ลูกค้าของ coins.co.th ทุกท่านระมัดระวังในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะที่มีการให้ผลตอบแทนเป็นบิทคอยน์ในระยะเวลาอันสั้นหรือรับประกันผลตอบแทนโดยการลงทุนในบิทคอยน์ โดยเฉพาะกับบริษัท หรือบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนกับทางรัฐบาล

เราขอยืนยันว่า coins.co.th ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง, ส่งเสริม หรือ สนับสนุน การทำงานของบริษัทที่เอื้อให้ลงทุนในบิทคอยน์ใดๆ

บิทคอยน์นั้นเป็นสกุลเงินที่มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็จะมีคนบางกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ที่ coins.co.th เรามีวิสัยทัศน์ในการสร้างมิติใหม่ของวงการการเงินและทำให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยด้วยเงินดิจิตอล ที่สำคัญเรามุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ อีเมล:support@coins.co.th หรือโทรศัพท์:02 038 5038 


ลองดู บริการของเรา เพื่อลองใช้จ่ายบิทคอยน์ด้วยช่องทางต่างๆ

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ