คำแนะนำในการใช้บริการ

Coins.co.th Support -

ทางเราขอแจ้งให้ลูกค้าของ coins.co.th ทุกท่านระมัดระวังในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะที่มีการให้ผลตอบแทนเป็นบิทคอยน์ในระยะเวลาอันสั้นหรือรับประกันผลตอบแทนโดยการลงทุนในบิทคอยน์ โดยเฉพาะกับบริษัท หรือบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนกับทางรัฐบาล หรือ มิได้อยู่ในรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

ทั้งนี้ coins.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการในกรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเราในการทำธุรกรรมเกี่ยวของกับบริษัท หรือบุคคลที่แจ้งไว้ข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเราขอชี้แจงว่า coins.co.th ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง, ส่งเสริม หรือ สนับสนุน การทำงานของบริษัทที่เอื้อให้ลงทุนในบิทคอยน์ใดๆ 

บิทคอยน์นั้นเป็นสกุลเงินที่มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่อาจมีบุคคลบางกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางที่ผิด ซึ่งทาง coins.co.th นั้นมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างมิติใหม่ของวงการการเงินและทำให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยด้วยเงินดิจิตอล เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ อีเมล:support@coins.co.th หรือโทรศัพท์:02 038 5038 


ลองดู บริการของเรา เพื่อลองใช้จ่ายบิทคอยน์ด้วยช่องทางต่างๆ

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line