ข่าวอัพเดตเกี่ยวกับบิทคอยน์แคช (BCH) จาก Coins.co.th

Coins.co.th Support -

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเพื่อคืนมูลค่าบิทคอยน์แคช (BCH) ที่เกิดขึ้นหลังจากการแยกตัวที่เกิดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมคืนให้แก่ลูกค้าตามสัดส่วนบิทคอยน์ที่ลูกค้ามีในช่วงที่เกิดการแยกตัว

ดังนั้นหลังจากการพิจารณา ทางบริษัทตัดสินใจที่จะแปลงสกุลเงินบิทคอยน์แคช (BCH) ที่ได้รับในระหว่างการแยกตัวเป็นบิทคอยน์ (BTC) และโอนให้แก่ลูกค้าจำนวนตามสัดส่วนบิทคอยน์ (BTC) ที่ลูกค้ามีอยู่ในกระเป๋า Coins.co.th ในช่วงเวลาบล็อกที่ 478,558 (เวลาที่เกิดการแยกตัวคือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20.16 น. ตามเวลาประเทศไทย)

ซึ่งจำนวนบิทคอยน์แคช (BCH) ที่ลูกค้าแต่ละท่านจะได้รับนั้นจะเป็นจำนวนสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินและค่าธรรมเนียมในการโอนแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับบิทคอยน์ (BTC) จาก Coins.co.th ฝากเข้าสู่กระเป๋าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากทางบริษัทได้ขายบิทคอยน์แคช (BCH) เสร็จสิ้นแล้ว และทางบริษัทจะทำการเปิดเผยอัตราแลกเปลี่ยนให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อทางเราได้โอนบิทคอยน์ไปยังกระเป๋าของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าทุกท่านติดตามรอคอยการดำเนินการตามแผนดังกล่าว หากลูกค้ามีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อทางบริษัทได้ทันทีผ่านทางช่องทางต่างๆ

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line