ฉันไม่สามารถดำเนินการฝากเงินภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่กำหนด!