ธุรกรรมที่ผิดเงื่อนไขการใช้บริการ

Coins.co.th Support -

การทำธุรกรรมบางรายการนั้น ถือว่าเป็นรายการที่ผิดต่อเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว


ตัวอย่างของธุรกรรมที่เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการดำเนินการนั้น มีดังนี้ (แต่ไม่จำกัดถึง)

1. การชำระเงิน ฝากเงินหรือโอนเงินสด โดยไม่ได้ทำรายการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ coins.co.th ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร, การฝากเงินที่ไม่ใช่เงินสด หรืออื่นๆ
2. การชำระเงิน โอนเงินหรือฝากเงินเข้ามาโดยไม่ตรงกับจำนวนของรายการสั่งซื้อจริง
3. การชำระเงิน โอนเงินหรือฝากเงินเข้ามาเกินกว่าจำนวนจำกัดของช่องทางการซื้อใดๆ
4. การทำรายการสั่งซื้อหลังจากที่ได้มีการชำระเงิน ฝากเงินหรือโอนเงิน ด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงการโอนเงินเข้ามาเกินปริมาณจำกัดของบัญชีผู้ใช้งานต่อวัน
5. ทำการแจ้งการชำระเงินโดยการทำเครื่องหมายว่าจ่ายเงินในรายการสั่งซื้อหลังจากระยะเวลาที่กำหนดหรือ 60 นาที
6. การทำรายการซื้อหรือขายเข้ามาจากบัญชีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้มีการชำระเงิน
7. การโอนชำระเงินโดยใช้บัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่ผ่านการยืนยันหรือการชำระเงินโดยบัญชีธนาคารที่ไม่ตรงกับช่องทางที่เลือก
8. การถอนเงินโดยใช้บัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่ผ่านการยืนยันหรือการถอนเงินที่มีชื่อผู้รับไม่ตรงกับเจ้าของบัญชี


โดยตามข้อตกลงในการใช้บริการ การทำธุรกรรมที่ผิดเงื่อนไขของบริษัทนั้น จะมีการดำเนินการดังนี้:

รายการที่ผิดจากเงื่อนไขการให้บริการนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ดำเนินการหรือปฏิเสธการดำเนินการ โดยการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อที่จะคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการนั้น ทางผู้ใช้บริการจะต้องมีการนำส่งหลักฐานเพิ่มเติม อาทิเช่น หลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงิน เอกสารระบุตัวตนชื่อผู้โอนเป็นหลัก หลักฐานการเป็นเจ้าของบัญชีที่มีการทำรายการ ซึ่งให้ถือเป็นดุลพินิจพิจารณาของบริษัทแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสูงสุดไม่เกิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อรายการ โดยให้ตกเป็นดุลพินิจพิจารณาของทางผู้ให้บริการเองเท่านั้น

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ 02 038 5038 หรือ support@coins.co.th

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line