มีลิมิตขั้นต่ำ / ลิมิตขั้นสูงสุด สำหรับการสั่งซื้อขายไหม?