ฉันได้ทำการฝากเงิน แต่ไม่สามารถทำเครื่องหมายว่าจ่ายเงินได้ก่อนที่คำสั่งซื้อจะหมดอายุ