ค่าธรรมเนียมสำหรับการขาย

Coins.co.th Support -

 

ธนาคาร

ช่องทาง จำนวน (บาท) ค่าธรรมเนียม (บาท)

ธนาคารกสิกรไทย

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารไทยพาณิชย์

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารกรุงเทพ

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารทหารไทยธนชาติ

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารกรุงไทย

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารออมสิน

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารยูโอบี

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารทิสโก้

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารเอชเอสบีซี

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารเกียรตินาคิน

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

0 - 500,000

มากกว่า 500,000

20

50


 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ อีเมล: support@coins.co.th หรือโทรศัพท์: 02 038 5038


 

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line