ฉันจะเพิ่มความเร็วในการโอนบิทคอยน์ได้อย่างไร

Coins.co.th Support -

ค่าธรรมเนียมการขุดบิทคอยน์คืออะไร?

ค่าธรรมเนียมการขุดบิทคอยน์ คือค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดย Coins.co.th  ต่อผู้ที่ทำการขุดบิทคอยน์ในการบันทึกธุรกรรมในระบบ บล็อกเชน โดยการส่งบิทคอยน์ไปยังกระเป๋าอื่นในแต่ละครั้งนั้นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบางส่วนให้แก่ผู้บันทึกธุรกรรมหรือผู้ขุดบิทคอยน์

ซึ่งค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นจะทำให้การดำเนินการธุรกรรมในระบบบล็อกเชนนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ทำไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการส่งบิทคอยน์ไปยังกระเป๋าอื่น?

ผู้ใช้บางท่านต้องการความรวดเร็วในการส่งบิทคอยน์ไปยังกระเป๋าอื่น ดังนั้นการจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นนั้นย่อมทำให้การดำเนินการโอนบิทคอยน์ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

ธุรกรรมประเภทใดบ้างที่เราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนบิทคอยน์?

ค่าธรรมเนียมการโอนบิทคอยน์จะเกิดขึ้นเมื่อทำการโอนบิทคอยน์ไปยังกระเป๋าอื่นๆ นอกเว็บไซต์ Coins.co.th เท่านั้น หากมีการโอนบิทคอยน์ไปยังกระเป๋าที่เป็นผู้ใช้บัญชี Coins เหมือนกันจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการโอน

 

ค่าธรรมเนียมการโอนจะถูกคำนวณอย่างไร?

ค่าธรรมเนียมในการโอนบิทคอยน์นั้นจะขึ้นอยู่กับเรทราคาบิทคอยน์ของตลาดในขณะนั้น โดยผู้ขุดบิทคอยน์จะเขียนธุรกรรมไว้ในระบบบล็อกเชน (https://bitcoinfees.21.co/) โดยทีมงาน Coins.co.th จะคอยตรวจสอบเรทราคาค่าธรรมเนียมบิทคอยน์อย่างสม่ำเสมอ และทำการปรับปรุงค่าธรรมเนียมเป็นระยะๆ เพื่อให้การทำธุรกรรมต่างๆยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันต่อไป

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ อีเมล: support@coins.co.th หรือโทรศัพท์: 02 038 5038

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line