ทำไมถึงต้องยืนยันข้อมูลบัญชีกับ Coins อีกครั้ง?

Coins.co.th Support -

ทางเราจำเป็นต้องให้คุณยืนยันข้อมูลบัญชีของคุณกับทาง Coins ทุก ๆ 2 ปีเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้:

  • บัตรประชาชนที่คุณใช้ในการยืนยันตัวตนหมดอายุ
  • ข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบันแล้ว
  • ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้มีการเปลี่ยนแปลง

การยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นปัจจุบันจะส่งผลให้เราสามารถปกป้องบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการยืนยันให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้บริการอย่างได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line