วิธีดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID ให้เสร็จสมบูรณ์