เอกสารยืนยันที่อยู่ใดบ้างที่ได้รับการยอมรับสำหรับกระบวนการตรวจสอบ?