Coins.co.th มีการรับประกันอย่างไร?

Coins.co.th Support -

coins.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนบุคคล เช่นความเสียหายที่ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้ coins.co.th เนื่องด้วยนโยบายการจำกัดความรับผิดตามมาตรฐาน หากนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลง เราจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้คุณสามารถรักษาความปลอดภัยในบัญชีคุณได้โดยศึกษาจาก ที่นี่

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่:

อีเมล: support@coins.co.th
โทรศัพท์: 02 038 5038 


ลองดู บริการของเรา เพื่อลองใช้จ่ายบิทคอยน์ด้วยช่องทางต่างๆ

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line