ฉันจะหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ผิดกฏหมายและการฉ้อฉลได้อย่างไร?