คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนและ Stable coin คืออะไร?

Coins.co.th Support -

คริปโทเคอร์เรนซี เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส ซึ่งการปลอมแปลงธุรกรรมหรือการทำธุรกรรมที่ซ้ำซ้อนแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย คริปโทเคอร์เรนซีจำนวนมากใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชน ซึ่งเป็นการกระจายเครือข่ายตามบัญชีแยกประเภทที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง

คริปโทเคอร์เรนซี โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

  • ไร้ตัวกลาง ไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง กลับกันสกุลเงินดิจิทัลอาศัยการเข้ารหัสในการจัดการและการทำธุรกรรมต่างๆ
  • สร้างขึ้นบนบล็อกเชนหรือเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์อื่นๆ (DLT - Distributed Ledger Technology)  ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบังคับใช้กฎของระบบได้โดยอัตโนมัติและไม่ผิดเงื่อนไข 
  • ใช้การเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัล 

โทเคนดิจิทัล เป็นหน่วยของมูลค่าที่องค์กรหรือหน่วยงานพัฒนาโทเคน บนเครือข่ายบล็อกเชนที่มีอยู่แล้ว แม้ว่าคริปโทเคอร์เรนซี จะสามารถแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายกันได้อย่างลึกซึ้ง แต่ก็เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

โทเคนดิจิทัลแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. การระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขาย (ICO) - ICO เป็นอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ICO เป็นวิธีที่บริษัทคริปโตระดมทุนผ่านการขายเหรียญหรือโทเค็น 
  2. ยูทิลิตี้โทเคน - เป็นโทเคนดิจิทัลสำหรับการใช้ประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทนำเสนอหรือเป็นตัวแทนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทหรือโครงการนั้นๆ 

Stablecoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าผูกอยู่กับสินทรัพย์อื่นในอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ หรือ "มีเสถียรภาพ" เช่น ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ทองคำ Stablecoins ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความผันผวนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆอย่าง Bitcoin  ตัวอย่างเช่น; เหรียญ USD Coin (USDC) - เป็นหนึ่งในเหรียญที่นิยมที่สุดในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนมูลค่าในระบบเงินดิจิทัล

สินทรัพย์ดิจิทัลไม่เหมือนกับสินทรัพย์ดั้งเดิม อย่างเช่น หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม หรือการประกันภัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดทุนและเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลต่างๆ ตัวอย่างเช่น หุ้น แสดงถึงส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของในธุรกิจ ราคาหุ้นเคลื่อนไหวเมื่อนักลงทุนประเมินความสำเร็จของบริษัท ในขณะที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น นั่นอาจเป็นเพราะความสำเร็จของบริษัท กล่าวอีกนัยหนึ่งคือบริษัทที่อยู่ภายใต้การลงทุนของหุ้นต้องดำเนินกิจการให้ดี  ในขณะที่หุ้นได้รับการรับรองจากสินทรัพย์และกระแสเงินสดของบริษัท สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้ได้รับการรับรองจากสินทรัพย์ที่มั่นคงแต่อย่างใด ยกเว้น Stablecoin. 

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line