กระเป๋าเงินดิจิทัลและประเภทของกระเป๋า

Coins.co.th Support -

กระเป๋าเงินดิจิทัล เป็นเสมือนกุญแจที่มีการเข้ารหัสซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงเงินของคุณในบล็อกเชน จุดประสงค์ของกระเป๋าดิจิทัลที่ถูกเข้ารหัสคือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานบนบล็อกเชนได้ แต่ละกระเป๋าจะประกอบไปด้วยกุญแจ 2  ประเภท คือ กุญแจสาธารณะ (Public Key) และกุญแจส่วนตัว (Private key) 

  1. กุญแจสาธารณะ(Public Key) เปรียบได้กับหมายเลขบัญชี ซึ่งสามารถแบ่งปันได้กับทุกคน และทุกคนสามารถทำธุรกรรมไปยังหมายเลขบัญชีนี้ได้
  2. กุญแจส่วนตัว (Private key)  ควรเก็บเป็นส่วนตัวตามชื่อของมัน คุณสามารถคิดว่ามันเป็น PIN หรือรหัสยืนยันก็ได้ ซึ่งหากเมื่อใช้ร่วมกับกุญแจสาธารณะ (Public Key) ที่เกี่ยวข้องกันแล้ว คุณก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของคุณบนบล็อกเชนได้

 

กระเป๋าเงินมี 2  ประเภทหลัก Custodial wallet และ Non-custodial wallet  

Custodial wallet  เป็นการให้บริการกระเป๋าดิจิทัลโดยบริษัทที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ฯลฯ ซึ่งผู้ให้บริการเป็นผู้เก็บรักษา Private Key ของผู้ใช้งาน

ในขณะที่ Non-custodial wallet  ผู้ใช้สามารถควบคุม Private Key ของตนเองได้เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายถึงการควบคุมดูแลเงินดิจิทัลของตนเองด้วย นอกจากนี้ยังหมายความว่าผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ Private  Key เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เกิดการสูญหายที่สำคัญใดๆ เช่น การคืนค่า/คำสั่งการใช้งาน อาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนอย่างถาวร

 

Coins.co.th เป็นผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Custodial wallet) ที่ดูแลรักษา Private Key ของผู้ใช้งาน เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและปกป้องเงินทุนของลูกค้า เมื่อผู้ใช้ต้องการโอนเงินดิจิทัลออกจากกระเป๋าเงิน Coins.co.th เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้บนแพลตฟอร์มโดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน, ป้อน Public Key ของปลายทางที่ต้องการโอนออกเพียงเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าสู่บัญชีได้ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Coins.co.th เพื่อขอความช่วยเหลือได้

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line