ฉันทำโทรศัพท์มือถือหาย และในนั้นมีโปรแกรม two-factor authentication อยู่