บัญชีของฉันถูกระงับการใช้งาน ฉันต้องทำอย่างไร?

Coins.co.th Support -

ทำไมบัญชีของฉันถูกระงับการใช้งาน?

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านและเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ Coins.co.th อาจระงับการใช้งานบัญชีของลูกค้าโดยชั่วคราวหากเรามีข้อสงสัยว่ามีผู้แอบอ้างเข้าใช้บัญชีของคุณเพื่อปกป้องและป้องกันบัญชีของลูกค้า และทีมงานของเราจะตรวจสอบกิจกรรมฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม Coins.co.th อาจระงับการใช้งานบัญชีของลูกค้าผู้ที่เรามีข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอันผิดกฎหมายหรือกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อ ข้อตกลงการใช้บริการ ของ Coins.co.th

เรามีนโยบายที่เคร่งครัดต่อการหลอกลวงและกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อข้อตกลงการใช้บริการของเรา หากเรามีข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณใช้บัญชี Coins.co.th ของคุณเพื่อจงใจฉ้อโกง Coins.co.th หรือผู้ใช้งานของเรา เราจะทำการปิดบัญชีของคุณและระงับการใช้งานใดๆ

 

ฉันจะนำเงินออกจากบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานได้อย่างไร?

ขั้นตอนและระยะเวลาในการถอนเงินออกจากบัญชีของคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งาน

หากไม่ได้มีการแจ้งไว้โดยเจ้าหน้าที่พนักงานหรือการปฏิบัติตามกฏหมาย คุณจะถูกขอให้แสดงหลักฐานทางกฎหมายเพื่อยืนยันตัวตนรวมถึงคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออนุญาตให้เราส่งเงินที่เหลือออกไปให้คุณ โปรดทราบว่าเราสามารถส่งเงินคืนให้กับเจ้าของบัญชีเท่านั้น.

 

ฉันต้องดำเนินการอย่างไรต่อ?

หากคุณได้รับข้อความหรืออีเมลจาก Coins.co.th แจ้งว่าบัญชีของคุณถูกระงับการใช้งาน โปรดดำเนินการตามวิธีการที่ระบุไว้ตามข้อความหรืออีเมลดังกล่าว

 

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ support@coins.co.th

Share This:

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Line